Comunicat de presă referitor la încheierea contractelor

Domnul primar Emil Boc trebuie să priceapă că nu mai poate lua decizii numai după bunul său plac! Normal este să țină cont și de recomandările din Consiliul Local, pentru a nu mai ajunge în situația de a fi acuzat că atribuie contracte clientelei de partid! Dacă n-ar fi profitat de majoritatea pe care o deține în Consiliul Local – așa cum face de fiecare dată – dacă ar fi acceptat recomandările noastre în privința atribuirii contractului de salubrizare stradală și deszăpezire a municipiului, astăzi nu am mai fi avut scandalul mediatic legat de așa zișii “sponsori de partid pe care primarul îi schimbă pe baza unor contracte din bani publici”. Din păcate, domnul Boc nu ține cont niciodată de sfaturile noastre. Situația actuală – cu tot cu consecințele ce vor rezulta din contestații, din plângeri în instanță – putea fi evitată dacă primarul Boc ar fi înțeles să se consulte cu noi, să țină seama de ceea ce noi i-am recomandat, în repetate rânduri, privind atribuirea acestui contract.

Îi atragem încă o dată atenția, domnului Boc, să renunțe la acest abuz de putere, să nu mai profite de majoritatea pe care o are în Consiliul Local! Comportamentul său, deficiența în a gestiona licitațiile mari ale municipiului, a dus și duce în continuare la împovărarea bugetului local cu penalizări, despăgubiri și amenzi în valoare de milioane de euro!

În ce ne privește, am avertizat că marea problemă a acestor contracte – cum este și cel pentru salubrizare stradală și deszăpezire – este că se întind pe prea mulți ani și pe prea mulți bani. Practic, cu astfel de contracte înțepenite pe o perioadă prea mare, fără dinamica necesară pătrunderii pe piață a unor noi tehnologii și a unor noi competitori – cu scuza că lungimea contractului ar asigura un preț mai mic (lucru absolut fals) – administrația publică locală nu face decât să genereze practici complet neconcurențiale. Astfel de practici vor lăsa întotdeauna loc de interpretări și acuze de corupție!  Acesta este motivul pentru care am cerut, din păcate unor urechi surde, aprobarea unor norme de bune practici în administrația locală. Nu e corect ca pe perioada unui singur mandat, Boc cu ai lui să decidă să împovăreze  bugetul și pentru viitoarele foruri legislative!

Am cerut ca acele contracte pe termen lung – precum cel pentru salubrizare – să fie discutate după învestirea noului Consiliu local. În alte condiții, aceste contracte n-ar trebui să depășească durata existenței legale a Consiliului care aprobă (adică să nu se întindă pe mai mult de 4 ani). Pentru contractele care se impun a fi prelungite, termenul limită ar trebui să coincidă cu perioada până la care Consiliul care aprobă se mai află în funcție. Nu putem fi de acord cu motivarea că o durată mai lungă ar asigura prețuri avantajoase pentru un contract. Practica a dovedit faptul că pe parcurs apar, întotdeauna, noi solicitări și noi clauze la contract. Boc nu face decât să submineze capacitatea de negociere a municipalității, anulând șansa Clujului de a se conecta la noi tehnologii, indiferent că este vorba despre întreținerea drumurilor, curățarea acestora, dezinsecția parcurilor etc. Până în prezent edilul n-a știut decât să îngrădească, prin contracte istorice, dreptul la piață liberă, la libera concurență! În plus, sunt discriminate și firmele noi care sunt dornice să intre pe piață.

Grupul consilierilor locali ai PNL Cluj Napoca îi cer primarului Emil Boc să instituie ordine și disciplină în instituția pe care o conduce! El este principalul responsabil de modul în care sunt atribuite contractele finanțate din bani publici, prin urmare, ar trebui să fie conștient că atâta timp cât lasă loc de interpretări în procedurile de licitație, administrația locală va continua să fie târâtă în tot felul de scandaluri mediatice, cu suspiciuni de corupție, care nu fac nici un bine Clujului!

Grupul consilierilor locali ai PNL

Programul „Școală după școală” trebuie încurajat, nu blocat

Prin adoptarea HCL nr. 500/2013, privind aprobarea Regulamentului-cadru de închiriere a spațiilor disponibile excedentare din unitățile de învățământ preuniversitar de pe raza teritorial administrativă a Municipiului Cluj-Napoca, programul, „Școală după școală’’ stabilit prin OMECTS nr. 5349/2011 a fost pus în pericol.

În metodologia de organizare a programului nu sunt specificate clar aspectele financiare ale activității. Astfel, pentru că părinții plătesc acest tip de activitate, profesorii implicați, pentru a putea desfășura legal activități de tipul „Școală după școală”, s-au înregistrat ca PFA. Tot pentru că în metodologia de organizare nu se specifică nimic despre modul în care se poate dispune de spațiul unității de învățământ în care se desfășoară programul „Școală după școală”, între școli și profesori trebuie să existe un contract de închiriere pentru orele respective. În Regulamentul adoptat prin HCL nr. 500/2013 (http://www.primariaclujnapoca.ro/userfiles/files/500(2).PDF) s-a stabilit, la punctul II.1: Procedura de închiriere este demarată și organizată de către unitățile de învățământ prin Consiliile de Administrație ale acestora iar valoarea minimă ce poate fi ofertată în licitație este cea prevăzută în Hotărârea Consiliului Local al municipiului nr.238/2009 (http://www.primariaclujnapoca.ro/userfiles/files/238_2009.PDF).

În Hotărârea nr. 238/2009, la poziția 7 – spaţii cu destinație de prestări servicii – din Nomenclatorul cu tarife pentru calcului chiriei, se specifică suma de 27,83 lei pe metru pătrat. Astfel din cauza acestui nou regulament, profesorii sunt obligați să plătească o chirie de minim 27,83 lei/mp lunar pe o sală de clasă în care să deruleze activitățile din cadrul programului „Școală după școală”.

Până la intrarea în vigoare a acestui regulament, suma plătită de către profesori pentru închirierea unei săli de clasă era de aproape 3 ori mai mică, în baza HCL 672/2004. Acum, de exemplu, pentru o sală de 24 mp, suma crește considerabil, iar cadrele didactice sunt puse în imposibilitatea de a desfășura programul pentru că nu dispun de resursele financiare necesare să acopere chiria impusă prin noul regulament.

Consider că este anormal ca profesorii să fie puși să plătească pentru închirierea sălilor de clasă în cadrul proiectului „Școală după școală”, având în vedere desfășurarea unei activități educative complementare, care oferă oportunități de învățare formală și nonformală.

Drept urmare, voi supune atenției Consiliului Local Cluj-Napoca un proiect de modificare a Regulamentului adoptat prin HCL nr. 500/2013, astfel încât profesorii implicați în proiectul „Școală după școală” să nu mai fie nevoiți să plătească chirie pentru sălile de clasă pe care le folosesc.

Ioan Bîldea

Vicepreședinte PNL Cluj-Napoca, Consilier Local

La pas prin Orașul Comoară

Croitorilor este una dintre cele mai aglomerate străduțe cu sens unic din centrul municipiului Cluj-Napoca. Cu toate că s-au alocat bani serioși pentru reabilitare, în urmă cu aproape un an, lucrările nu au început încă.

Circulația pietonală devine o provocare, în special la orele dimineții, când zona se aglomerează din cauza celor care trebuie să ajungă la Clinica Medicală III și parchează pe unde apucă. Pentru că o porțiune de trotuar situat în fața spitalului este atât de deteriorată, pietonii sunt obligați să intre pe carosabil și să ocolească mașinile parcate, riscând să fie loviți de mașinile aflate în mișcare.

În mai 2013, Consiliul Local a aprobat alocarea sumei de 612.441 lei pentru reabilitare. Având în vedere că strada are o lungime mai mică de 250 de metri, reiese că pentru refacerea carosabilului și trotuarului ar fi nevoie de aproape 2.500 de lei pentru porțiunea aferentă fiecărui metru liniar. În devizul aprobat prin HCL nr. 249/2013 (http://www.primariaclujnapoca.ro/userfiles/files/249(1).PDF ) au fost incluse și lucrări la cei 710 metri pătrați de trotuar și totuși, de aproape un an, nu se întâmpla nimic.

Din păcate Strada Croitorilor nu este un caz singular. Emil Boc nu a îndeplinit mai multe promisiuni pe care le-a făcut cu privire la străzile din centrul Capitalei Europene a Tineretului: strada Baba Novac nu a devenit pietonală, lucrările pentru pietonalizarea străzii Mihail Kogălniceanu nu au început, iar licitația pentru lucrările de modernizare a infrastructurii de acces în centrul istoric al Orașului Comoară a fost amânată.

Așadar, vă solicit, domnule primar Emil Boc, să dispuneți modernizarea străzii Croitorilor și să acordați mai multă atenție străduțelor din zona centrală, inclusiv trotuarelor acestora, care ar trebui menținute în stare practicabilă. E timpul, domnule primar să o luați la pas prin Orașul Comoară, să descoperiți singur că unele din străzile și trotuarele din centru arată mai rău decât cele de la periferie.

Ioan Bîldea

Vicepreședinte PNL Cluj-Napoca, Consilier Local

A venit primăvara, orașul e plin de musculițe și insecte, Coral doarme!

De câteva zile, pâlcuri de musculițe și insecte au invadat străzile orașului, fără ca cineva din Primărie să ia vreo măsură. Mai mulți cetățeni ne-au sesizat că după orele 17.00, musculițele roiesc nestingherite deranjându-i în special pe cei care așteaptă în stațiile de autobuz.

Grupul consilierilor PNL îi reamintește primarului Emil Boc că municipalitatea are în derulare un contract cu firma Coral Impex, pentru serviciul de deratizare, dezinsecție și dezinfecție. Această firmă încasează enorm de la bugetul local prin urmare nu înțelegem de ce mai este nevoie de intervenția noastră pentru a o determina sa-și facă treaba!?

Coral ar trebui să fie ultima firmă care să aibă nevoie de invitație specială, dacă e să ne aducem aminte de modul dubios prin care a reușit să obțină prelungirea contractului cu încă șapte ani. De altfel, consilierii PNL au mai semnalat și cu alte ocazii modul în care Primăria a încălcat legislația, favorizând această societate. Concret, Coral a câștigat prima licitație în 2006, iar în caietul de sarcini și în anunțul de licitație se specifica în mod clar că atribuirea serviciului de deratizare, dezinsecție și dezinfecție se face pentru o perioadă de cinci ani. Numai că în momentul semnării contractului de atribuire, municipalitatea a lăsat o mică portiță pentru o eventuală prelungire. Astfel, la art. 8 a specificat că durata contractului poate fi, totuși, prelungită, prin acordul părților, pe o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata inițială, adică până la doi ani și jumătate, începând din iulie, 2011. Numai că asta n-a fost îndeajuns așa că, la finele lui 2010, municipalitatea a dispus prelungirea contractului cu șapte ani și șapte luni!

Primăria n-a ținut cont de faptul că prin această decizie arbitrară încălca grav normele legislației în vigoare. S-a justificat că numai prin această prelungire putea evita o creștere a tarifelor pentru deratizare. Firma Coral ar fi făcut o serie de investiții pentru a putea executa activitățile de deratizare în condiții de calitate și s-a motivat că pentru amortizarea costurilor era nevoie de o astfel de perioadă. Sigur, nu contestăm necesitatea amortizării investițiilor pe care o firmă privată le realizează în interes public, însă, în nici un caz prin eludarea legislației! În anunțul de licitație și în caietul de sarcini nu se specifica nicăieri posibilitatea prelungirii contractului de deratizare, drept urmare, firma Coral avea obligația să-și asume acest aspect, iar Primăria avea datoria să nu se abată de la lege!

Soluția optimă și legală privind atribuirea acestui contract impunea organizarea unei noi licitații, care să respecte întocmai principiile care guvernează orice instituție publică: transparență și șanse egale pentru toți operatorii economici.

Grupul consilierilor locali ai PNL

Constituirea Biroului permanent al Organizației de femei a Partidului Național Liberal – Orghanizația Turda

OF_PNL_Turda_2014_05Sâmbătă, 22 martie 2014, au avut loc alegerile pentru constituirea Biroului permanent al Organizației de femei a Partidului Național Liberal – Filiala Turda. La eveniment au susținut alocuțiuni:

  • Europarlamentarul liberal Norica Nicolai,
  • Deputatul Elena Uioreanu,
  • Vice-președintele organizației județene de femei PNL Cluj și primar al comunei Tureni, Daniela Mănăilă,
  • Vice-președintele organizației județene de femei PNL Cluj, Monica Moldovan, 
  • Președintele organizației municipale PNL Turda, Călin Felezeu,
  • Vice-primarul și președintele organizației municipale PNL Câmpia Turzii, Dorin Lojigan.

Componența biroului permanent constituit în urma alegerilor este următoarea:

  • Președinte: Corina Făgădar
  • Vice-președinți: Ionela Blăniță și Raluca Pătăcean
  • Membri ordinari: Alexandrina Inocan, Blanca Pintea, Monica Moldovan și Ioana Ivășcan
  • Membri supleanți: Gabriela Piper și Raluca Rotar.

Pentru informații suplimentare contactați Rigman Ciprian, TEL. 0741733336, EMAIL ciprianrigman@gmail.com